top of page

SCHOONMAAK IN EEN PRODUCTIE-

OMGEVING

Image by Evan Dvorkin
Perfect in lijn met uw productieprocessen

 

Onmisbare schakel in het geheel.

Cleaning Professionals verzorgt ook de schoonmaak in productieomgevingen.

Veel bedrijven die vroeger de schoonmaak na een volledige productiedag lieten uitvoeren door eigen medewerkers zagen dat de interesse en bijgevolg ook de kwaliteit beneden peil was om te voldoen aan de specifieke eisen van onder andere HACCP en  ISO. 

 

Focus op kwaliteit

Het is dan meestal de klant die ons de specifieke schoonmaakeisen oplegt en het is aan Cleaning Professionals om deze eisen te beheren. Omdat schoonmaak onze hoofdactiviteit is en niet zoals bij de eigen medewerkers de schoonmaak soms als een nevenactiviteit wordt aanzien, zorgt deze verschuiving van het accent voor de gewenste kwaliteit.

 

Safety first

Om veiligheidsredenen vraagt de klant ons dikwijls om gebruik te maken van hun goedgekeurde producten, maar afhankelijk van de specifieke wensen van de klant kan dit ook anders, tot zelf het inzetten van eigen schoonmaakautomaten van Cleaning Professionals.

Verschillende mogelijkheden zijn dus bespreekbaar en indien bepaalde opdrachten buiten het “toepassingsgebied” van Cleaning Professionals valt, zullen wij ook niet nalaten dit te melden.

 

Uitvoeren van reinigingswerken tijdens de nacht of in het weekend is ook mogelijk, maar omdat wij als schoonmaakbedrijf de loonschalen en voordelen van de schoonmaakfederatie (ABSU)  correct opvolgen dienst u als klant rekening te houden met weekendtoeslagen en toeslag nachtarbeid.

Klik hier voor meer informatie of vraag een gratis offerte aan!

ONZE OVERIGE DIENSTEN:

Nog specifieke vragen?
Neem gerust contact met ons op!
bottom of page